Borderless Nature

Biodiversity Protection and Development

Më të rejat

Për më shumë rreth aktiviteteve tona mund të rregjistroheni më sipër.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

  • Gjuha

BORN – Natyrë pa kufij. Mbrojtja dhe Zhvillimi i Biodiversitetit të parqeve Natyrale, Bjeshkët e Nemuna dhe Prokljetije.

 

Definimi I thelluar mbi njohuritë e florës dhe faunës habitateve të zonës së projektit dhe nevojat e saj për të menaxhuar.

Ndërgjegjësimin e popullatës lokale mbi vlerën e mjedisit natyror

Mbështetje e aktorëve lokalë në zhvillimin e projekteve të zhvillimit të qëndrueshëm të bazuar në rritjen e burimeve natyrore

Çfarë është Projekti BorN?

BORN - BORderless Nature. Biodiversity protection and development of Prokletije and Bjeshkët e Nemuna Natural Parks Parqet Natyrore Prokletije dhe Bjeshkët e Nemuna janë zona të një pejsazhi të mrekullueshëm, në rajonin më të rëndësishëm për mborjtjën e biodiversitetit në Ballkan dhe në gjithë Evropën. Parqet janë të pasura me vlera të rralla natyrore, me një numer të madhë të ekosistemeve pyllore  dhe habitateve të rëndësishme të specieve të rralla. Biodiversiteti rrjedhë edhe nga hidrologjia, gjeomorfologjia dhe nga peizazhet e ndryshme të tyre,të cilat kanë rëndësi edukative, turistike-rekreative, shkencore/arsimore.

lexo mëshumë...

Platforma

Qëllimet e përgjithshme të projektit BORN - BORderless Nature. Biodiversity protection and development of Prokletije and Bjeshkët e Nemuna Natural Parks, janë, që ta mbrojnë dhe ta  ërmirësojnë biodiversitetin në zonën e projektit dhe në veçanti Parqet Natyrore Prokletije (Mal të Zi) dhe Bjeshkët e Nemuna (Kosovë), duke nxitur zhvillimin e qëndrueshëm socio-ekonomik nëpërmjet bashkëpunimit ndërkufitar në mes institucioneve, OShC-ve dhe popullsisë, pasi që biodiversiteti si në Kosovë ashtu edhe në Mal të Zi është në rrezik, për shkak të aktiviteteve të paligjshme të tregtisë së drurit, përdorimit të tepruar të specieve bimore medicinale dhe zhvillimit të pakontrolluar të tokës gjatë konfliktit të viteve '90, si, prerjet, zjarret, dhe ndërtimet e paligjshme edhe në ditët e sotme. Bashkëpunimi në mbrojtjen e mjedisit është një nga prioritetet për të dy shtetet.

lexo më shumë...

Shiko web GIS

Aktivitete

Aktivitetet e fundit

25.02.2017

SESIONE INFORMUESE

TcK (Trentino con il Kossovo) do të mbajë sesione informuese për thirrjën për Projekt Propozime mbi “Përmirësimin e ofertave turistike”, me datë 1 Mars 2017, në ora 10:30, në zyrat e TcK-ës. Të gjithë të interesuarit janë të ftuar në këtë takim, në mënyrë që të informohen më mirë rreth procedurave të thirrjës. kliko këtu

Ju mirëpresim!

Stafi i TcK-ës.

Publikimet

Publikimet e reja

Shiko publikimet e reja

Rrjeti

Vendet në aksion janë:

Në Kosovë : West Economic Region – Municipalities of Pejë/Peć; Municipality of Istog/Istok; – Bjeshkët e Nemuna Natural Park;

Në Malin e zi: Municipality of Petnjice; Municipality of Plav;  Municipality of Rozhaje- Prokletije Natural Park;

Foto Galeria

Harta e Aktiviteteve

Për të parë aktivitetin ju lutem kaloni mbi pikat e kuqe.

"Ky publikim është prodhuar me ndihmën e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e vetme e Trentino con il Kossovo dhe në asnjë mënyrë nuk pasqyron pikëpamjet e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë."

Projekt i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë

Copyright © 2016 TCK (Trentino con il Kossovo). Të gjitha të drejtat e reservuara.

Privacy & Policy

Cookies

Harta e webit

Social Media

Publikimet