Borderless Nature

Biodiversity Protection and Development

"Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Trentino con il Kosovo, i ni na koji način ne odražava stavove Kancelarije Evropske unije na Kosovu”

Projekat finansira Evropsla unija posredstvom

Kancelarije Evropske na Kosovu

Copyright © 2016 TCK (Trentino con il Kossovo). All right reserved.

Privacy & Policy

Cookies

Map web

Social Media

Publikacije